آزاد شدن ActiViz

ActiViz محصور کننده کتابخونه محبوب VTK تو چارچوب .net است.
VTK هم که یه کتابخونه محبوب نمایش داده هاست.

قبلا محصور کننده‌هایی برای این کتابخونه تو .net وجود داشت که خوب خیلی با کیفیت نبودن. ActiViz هم که از طرف Kitware (تولید کننده VTK) منتشر شده بود، بسته بود.

خوب. خبر خوب این که (با اندکی تاخیر) ActiViz متن باز شد.