نقل قول -۲

Sethian ۲۰۰۱:

Good numerics is ultimately about getting things to work; the slavish and blind devotion to one approach above all others is usually a sign of unfamiliarity with the range of troubles and challenges presented by real applications.

جیمز ستیان -یکی از ریاضیدانان مبدع روش Level Set و استاد دانشگاه برکلی-: مهم در یک روش عددی به کار انداختن آن است. تعلق خاطر کورکورانه و سرسری به یک روش خاص در برابر روش‌های دیگر معمولا نشان‌دهنده ناآشنایی با مشکلات و چالش‌های زیادی است که در کاربردهای واقعی وجود دارند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *