معرفی کوتاه: transmission به عنوان سرویس

والا من خیلی وقت بود با torrent کار نمی‌کردم. بعد از راه انداختن راسپبریم اما استفاده از torrent خیلی وسوسه‌کننده و روتین شده برام.

برای دانلود torrentها برنامه‌های مختلفی هست. به عنوان مثال تو اوبونتو کلاینت پیش‌فرض برای این کار transmissionه. این کلاینت خوش‌دسته و تا حد خیلی خوبی قابل تنظیمه. داشتم دنبال می‌گشتم که چطور می‌شه کلاینتی برای torrent تو خط فرمان داشت که متوجه شدم همین کلاینت transmission رو می‌شه به شکل daemon هم اجرا کرد. بعد هم می‌شه با استفاده از رابط وب یا نرم‌افزار خط فرمان transmission-remote یا transmission-remote-cli اون رو کنترل کرد. توضیح روش نصب و باقی قضایا هم تو لینک‌های پایین صفحه هست. غرض فقط معرفی بود.

لینک
لینک