ادامه یک پروسه بعد از قطع ارتباط ssh

فرض کنید با یه ارتباط ssh با یه کامپیوتری ارتاط برقرار کردید. وقتی جلسه ssh شما بسته بشه، اتوماتیک تمام پروسه‌هایی هم که تو اون جلسه اجرا کردید بسته میشن. اما برای اینکه اون پروسه‌ها ادامه پیدا کنه (مثل یه دانلود یا اجرای کد) راه‌های مختلفی وجود داره:

۱- می‌شه به سیستم گفت که این پروسه مال من نیست (+). یعنی بعد از اجرای پروسه با ctl+z نیگرش داریم و بعد وارد کنیم:
[shell]
[۱]+ Stopped myprogram
$ disown -h %1
$ bg 1
[۱]+ myprogram &
$ logout
[/shell]
۲- با استفاده از دستور nohup برنامه رو در مقابل سیگنال HUP (سیگنال اختمام تماس hangup) محفوظ کنیم (+). مثلا:
[shell]
nohup abcd &
exit
[/shell]
۳- با یه دستوری screen به یه ترمینال مجازی تو خود سیستم وصل بشیم که بعد از قطع تماس هم ادامه پیدا می‌کنه. این روش منعطف‌تره و پر دنگ و فنگ‌تر. برای اطلاعات بیشتر اینجا رو ببینید.