معرفی: پوسته zsh

zsh یه پوسته ترمیناله مثل bash. مزیت zsh به bash‌ اینه که پلاگینای مختلفی می‌خوره و خیلی خوش‌دسته. بدیش اینه که برای این که از حد اکثر امکاناتش بشه استفاده کرد باید یه کم با تنظیماتش ور رفت.

oh-my-zsh‌ یه فریمورکه که خیلی از تنظیما‌ی zsh‌ رو راحت می‌کنه. oh-my-zsh‌ همچنین تعداد زیادی پلاگین و تم از پیش نصب شده داره که دسترسی بهشون خیلی راحته. ولی نصب پلاگین‌ها و تم‌هایی که خودش نداره خیلی هم راحت نیست.

antigen یه برنامه سادست که علاوه بر این که مدیریت oh-my-zsh رو راحت می‌کنه، نصب تم‌ها و پلاگین‌های متفرقه رو هم راحت می‌کنه. تمام تنظیمات antigen‌ به راحتی از توی فایل zshrc انجام می‌شه.

خوب برای داشتن همه این‌ها از این روش استفاده می‌کنیم:

[bash]
sudo apt-get install zsh
curl https://cdn.rawgit.com/zsh-users/antigen/v1.1.2/bin/antigen.zsh > antigen.zsh
chsh
[/bash]

خط اول zsh‌ رو نصب می‌کنه و می‌تونه توی توزیع‌های مختلف فرق کنه. خط دوم antigen رو نصب می‌کنه و با خط آخر هم پوستمون رو عوض می‌کنیم. خط آخر ازمون سوال می‌پرسه که آدرس پوسته جدید کجاست که می‌شه: ‪/usr/bin/zsh‬

تنها قدم باقی‌مونده تنظیم فایل zshrc‌ ه. بخش مرتبط با antigen از فایل ‪.zshrc‬ من این شکلیه:

[bash]
# antigen stuff

source antigen.zsh

antigen use oh-my-zsh

antigen bundle command-not-found
antigen bundle vi-mode
antigen bundle extract
antigen bundle chrissicool/zsh-256color
antigen bundle zsh-users/zsh-syntax-highlighting
antigen bundle zsh-users/zsh-autosuggestions
antigen bundle rupa/z

antigen theme eastwood

antigen apply

###

bindkey ‘^ ‘ forward-word
[/bash]

خط سوم antigen رو لود می‌کنه. تو خط پنجم می‌گم که می‌خوام از فریمورک oh-my-zsh استفاده کنم. تو خطای بعد هم این پلاگین‌ها رو نصب می‌کنم:
command-not-found اگه دستوری که دادیم پیدا نشه، بهمون پیش‌نهاد می‌ده چطور می‌شه اون دستور رو نصب کرد.
vi-mod با زدن اسکیپ می‌ره تو مود vi.
extract یه دستور x بهمون می‌ده که باهاش راحت می‌شه هر فایلی رو از حالت فشرده خارج کرد.
zsh-256color حالت رنگی ترمینال رو در صورت امکان به ۲۵۶ رنگ ارتقا می‌ده.
zsh-syntax-highlighting حین تایپ دستورات بر اساس سینتکس رنگی می‌شن.
zsh-autosuggestions حین تایپ دستورات بهمون برای کامل کردنشون پیش‌نهاد می‌ده.
z کمی که با فایل سیستم کار کنیم دایرکتوری‌ها رو یاد می‌گیره و دیگه مثلا به جای cd foo/bar کافیه تایپ کنیم z bar
تو خط بعد تم رو تنظیم کردم و در نهایت می‌گم تو پلاگین zsh-autosuggestion با کنترل+اسپیس یه کلمه رو تکمیل کن.

فایل بالا رو به اسم ‪.zshrc ‬ ذخیره می‌کنیم و از پوسته خارج می‌شیم. دفعه بعدی که به پوسته وارد شیم همه پلاگین‌ها اتوماتیک نصب می‌شن و شروع به کار می‌کنن.
امیدوارم مثل من از کار با zsh لذت ببرید.