قصه hostname

قضیه این بود که اسم کامپیوتر محترم لینوکسی رو موقع نصب یه چیز ناچسبی گذشته بودم. اما بعد تصمیم گرفتم اسمش رو به یه چیزی مثل goodname عوض کنم.

اسم کامپیوتر رو میشه با
[bash]
hostname
[/bash]
دید. برای عوض کردنش هم با مثلا
[bash]
hostname goodname
[/bash]
اسم دستگاه عوض می‌شه.

اما بعد عوض کردن اسم دستگاه حضرت mpi تصمیم گرفتند که جواب ندن. خطای محترم هم چیزی تو مایه‌های

failed gethostbyname

بود. از روی خطا شستم خبردار شد که مشکل باید یه جایی تو تعویض همین اسم hostname باشه. رفتم سراغ گوگل و به اینجا رسیدم. خلاصه مطلب اینکه باید تو فایل محترم ‪/etc/hosts‬ هم اسم hostname جدید اعمال بشه.